Fundacja Military Park


Cele Fundacji Military Park obejmują:
1. Działalność edukacyjną i historyczno-kulturalną związaną z popularyzacją szeroko rozumianej obronności w tym szczególnie mając na uwadze:

  • patriotyczne i obronne wychowanie społeczeństwa,
  • poznanie i poszerzanie wiadomości historycznych,
  • upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego,
  • inicjatywy szkoleniowo-wychowawcze i badawcze.

2. Działalność naukowo-techniczną, oświatową-wychowawczą, kulturalną, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej oraz rehabilitacji inwalidów.

3. Wspieranie aktywizacji turystycznej i gospodarczej regionów wymagających większej promocji a w szczególności Mazur.


"Wojskowa Majówka 2016" (w dniach 1-3.05.2016) to wydarzenie organizowane przez Fundację Military Park przy wsparciu Aeroklubu Krainy Jezior, które już od 12 lat inauguruje sezon lotniczo-turystyczny w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i na Lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Jak co roku Wojskowa (...)

Już za chwilę, 1 maja na lotnisku Wilamowo k/ Kętrzyna jak co roku "Wojskowa Majówka 2016" oficjalnie otworzy sezon imprez i będzie pierwszym - głównym dniem państwowo-militarnego weekendu. Tego dnia nie zabraknie atrakcji lotniczych ani militarnych, które będą kontynuowane przez 3 dni tj (...)

W niedzielny poranek 10-tego kwietnia lotnisko Kętrzyn Wilamowo oflagowane w barwach narodowych nabrało bardziej uroczystego wyrazu. Powód jest/był oczywisty. To już 6-sta rocznica tragicznych wydarzeń - katastrofy pod Smoleńskiem i pełna gotowość do Apelu Pamięci ... ofiarom katastrofy... - konsekwentnie czczona przy jedynym (...)

Już niedługo szósta rocznica niewyobrażalnej tragedii lotniczej i państwowej pod Smoleńskiem! W dniu 10-tego kwietnia 2016 r. ponownie spotkamy się na wyjątkowym Apelu Pamięci, przy okolicznościowym obelisku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo!!! Sobotni poranek  10 kwietnia 2010 roku  zaskoczył (...)