Fundacja Military Park


Cele Fundacji Military Park obejmują:
1. Działalność edukacyjną i historyczno-kulturalną związaną z popularyzacją szeroko rozumianej obronności w tym szczególnie mając na uwadze:

  • patriotyczne i obronne wychowanie społeczeństwa,
  • poznanie i poszerzanie wiadomości historycznych,
  • upowszechnianie tradycji i historii oręża polskiego,
  • inicjatywy szkoleniowo-wychowawcze i badawcze.

2. Działalność naukowo-techniczną, oświatową-wychowawczą, kulturalną, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej oraz rehabilitacji inwalidów.

3. Wspieranie aktywizacji turystycznej i gospodarczej regionów wymagających większej promocji a w szczególności Mazur.

Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne 2016... zakończone!

Więcej informacji o Mazurskich Manewrach Techniczno - Obronnych 2016 znajduje się tutaj


W dniu 17 września br., w rocznicę wrogiego wkroczenia Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski, odbyły się Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne. To już szósta edycja tego przedsięwzięcia ale pierwszy raz została zorganizowana wraz z upamiętnieniem ważnego wydarzenia w historii Polski, t.zn. rocznicy 17 (...)

Po raz pierwszy na lotnisku Kętrzyn Wilamowo przy obeliskach Plenerowej Galerii Pamięci przygotowano i zrealizowano powiatowe obchody rocznicy sowieckiej agresji na wschodnie tereny Polski. Pełna gotowość wszystkich uczestników o 9-tej 15-ście. Na placu w pełnej gotowości Kompania Honorowa z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, (...)

Zgodnie z wcześniejszą informacją w tym dniu - dziś odbędą się już kilkakrotnie zapowiadane kolejne Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne. Dla uczestników przygotowano program wielu rywalizacji, prawie na cały dzień. Głównym akcentem rozpoczęcia dzisiejszego dnia będą powiatowe uroczystości pn. APEL PAMIECI 17 (...)

Lotnisko Kętrzyn Wilamowo, 17.09.2016r. 09.15 - pełna gotowość Kompanii Honorowej, Orkiestry Wojskowej i Pocztów Sztandarowych oraz zaproszonych gości; - Orkiestra wojskowa gra utwory wojskowo - patriotyczne; 09.30 - Rozpoczęcie Uroczystego Apelu Pamięci - Stanisław Tołwiński; - Ceremonia podniesienia Flagi Państwowej - Dowódca KH; - Zagajenie i powitanie (...)