Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II


Planowana data - 6-7.10.2017r.

Uroczystość o charakterze patriotyczno-obywatelskim i religijnym poświęcona utrwalaniu pamięci wielkiego Polaka - Prymasa 1000-lecia, a od 2006 roku także pamięci Jana Pawła II - największego pielgrzyma lotniczego.

Stefan Kardynał Wyszyński w okresie swego internowania w dniu 6 października 1954 r. był w asyście strażników "przymusowym" gościem naszego lotniska skąd odlatywał do innego miejsca odosobnienia. W tym roku już po raz szesnasty zapraszamy wszystkich, którym postać Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także Jana Pawła II, jest bliska. W programie zawsze tradycyjnie uroczysty Apel z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii honorowych podczas którego następuje oddanie hołdu pamięci przez złożenie kwiatów pod obeliskami na których są wmurowane okolicznościowe tablice poświęcone Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Janowi Pawłowi II - największemu lotniczemu pielgrzymowi świata.

Po bardzo emocjonalnym i wzruszającym Apelu następnym elementem obchodów jest Liturgia Słowa Bożego/Msza Św. w hangarze lotniczym, celebrowana zawsze dotychczas przez Arcybiskupa Edmunda Piszcza.

Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II został wyróżniony została wyróżniona przez Marszałka Województwa certyfikatem marki regionalnej pn. "Produkt Warmia Mazury".

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino

Kategorie