Zakres działalności


Zakres działalności obejmuje:
1. Fundacja gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie militariów, w tym:

 • samolotów różnych typów,
 • uzbrojenia artylerii ciężkiej i lekkiej,
 • broni pancernej i bojowych wozów piechoty,
 • inny sprzęt wojskowy, w tym saperski, stanowisk dowodzenia, radiolokacji, itp.,
 • broni na wyposażeniu osobistym żołnierzy,
 • umundurowania wszelkiego typu,
 • wydawnictwa, mapy, zdjęcia oraz inne pamiątki wojskowe.

2. Fundacja informuje o zgromadzonych zbiorach upowszechniając podstawowe wartości historyczne, kształtując wrażliwość poznawczą i umożliwia kontakt ze zbiorami.

3. Fundacja pełni rolę edukacyjno-wychowawczą w systemie przygotowania obronnego społeczeństwa poprzez:

 • kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznych postaw;
 • rozwijanie tężyzny fizycznej – niezbędnej postawy wszelkiej aktywności życiowej człowieka;
 • wkład w realizowanie programu przysposobienia obronnego (wojskowego) w dziedzinach przydatnych obronie cywilnej i służbie wojskowej;
 • stworzenie warunków do utrzymywania kondycji i sprawności rezerw osobowych wojska (komponentu operacyjnego oraz Obrony Terytorialnej) a także Obrony Cywilnej, pogłębianie ich specjalistycznych umiejętności, tworzenie więzi środowiskowych;
 • promowanie problematyki obronnej w społeczeństwie (w środowiskach lokalnych, różnych grupach zawodowych i społecznych), tworzenie społecznego lobby sił zbrojnych i obronności;
 • rozbudowę i utrzymanie bazy (terenowej, sprzętowej i kadrowej) stanowiącej naturalne zaplecze i wsparcie systemu obronności państwa.

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino