Partnerzy


Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana

15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA - największa formacja wojskowa zlokalizowana i funkcjonująca w rejonie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, która od lat wspiera działalność statutową Fundacji Military Park. Ramy współpracy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z Fundacją Military Park, określa zawarte w dniu 18 grudnia 2009 roku porozumienie (w załączeniu).

15 Brygada Zmechanizowana została utworzona w 1994 roku na bazie stacjonującego w Giżycku 2 Pułku Zmechanizowanego, którego rodowód sięga 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 101 z dnia 14 lipca 1995 roku przejęła nazwę wyróżniającą ”Giżycka”, imię „Zawiszy Czarnego” i dziedzictwo n/w jednostek wojskowych:

 • 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej (1919 – 1939)
 • 61 Pułku Piechoty (1919 – 1939)
 • 62 Pułku Piechoty (1919 – 1939)
 • 15 Pułku Artylerii Lekkiej (1919 – 1939)
 • 2 Pułku Zmechanizowanego (1943 – 1994)

Dodatkowo decyzją nr 6/MON z 8 stycznia 2007, 2 batalion zmechanizowany dziedziczy tradycje następujących jednostek:

 • 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (1921 – 1939)
 • 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego Armii Krajowej (1943 – 1945)

Po rozformowaniu w 2000 roku 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przejęła z dniem 1 stycznia 2001 roku kompleks koszarowy w Orzyszu oraz tradycje i dziedzictwo kolejnych oddziałów wojskowych:

 • 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego (1915 – 1945)
 • 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego (1917 – 1939)
 • 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego (1920 – 1939)
 • 3 Pułku Strzelców Konnych im. hetmana Stefana Czarneckiego (1921 - 1939)
 • 4 Dywizjonu Artylerii Konnej (1918 – 1939)

W początkach swego istnienia Brygada podlegała pod 15 Warmińsko - Mazurską Dywizję Zmechanizowaną im. Króla Władysława Jagiełły. 21 czerwca 2000 roku w wyniku rozformowania 15 Dywizji Zmechanizowanej Brygada została podporządkowana 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. 10 października 2001 roku w wyniku reorganizacji weszła w skład 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, a od 1 marca 2004 roku pozostaje w podporządkowaniu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Brygada święto swoje obchodzi 15 lipca – w dniu historycznej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Ustanowienie święta w tym dniu jest wyrazem kultywowania tradycji grunwaldzkich oraz symbolem udziału w bitwie patrona brygady – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Dziś 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana należy do największych brygad w Wojsku Polskim. Rozmieszczona jest w czterech kompleksach koszarowych Giżycka i Orzysza oraz na terenie dwóch powiatów giżyckiego i piskiego. Posiada następujące pododdziały:

 • w Giżycku – 2 batalion zmechanizowany, dywizjon przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, kompania rozpoznawcza, batalion logistyczny;
 • w Orzyszu – 1 batalion zmechanizowany, batalion czołgów, dywizjon artylerii samobieżnej.

Ponadto w podporządkowaniu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej znajduje się:

 • w Orzyszu – 15 Mazurski Batalion Saperów

Aeroklub Krainy Jezior

Aeroklub Krainy Jezior - zarejestrowany 18 września 1998 roku w Aeroklubie Polskim jako reaktywowany Aeroklub Kętrzyński ale pod nową – zmienioną nazwą Aeroklub Krainy Jezior. W sierpniu 1999 roku poważną – ponad regionalną działalność Aeroklub Krainy Jezior zainaugurował pierwszą imprezą publiczną mazurskich pokazów lotniczych pn. „Festyn Kętrzyn ‘99” a w następnych latach (do 10-tej edycji) pod nazwą Festyn Lotniczy Mazury.

Od 11-stej edycji największe cywilne pokazy lotnicze, Aeroklub Krainy Jezior przy wsparciu Fundacji Military Park realizuje pod nazwą „Mazury AirShow”.

Partnerstwo Aeroklubu Krainy Jezior (jako zarządzającego lotniskiem Kętrzyn Wilamowo) z Fundacją Military Park jest/wynika z faktu efektywnego funkcjonowania na

lotnisku Kompleksu Edukacyjno – Historycznego Fundacji Military Park, oraz organizacji takich wydarzeń publicznych, jak:

 • Apel Pamięci … ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem;
 • Wojskowa Majówka a przemiennie Lotnicza Majówka z Wojskiem;
 • Młodzieżowy Turniej Strzelecki;
 • Mazurskie pokazy lotnicze pn. „Mazury AirShow”;
 • Mazurskie Manewry Techniczno – Obronne;
 • Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II.

Partnerska współpraca Aeroklubu Krainy Jezior z Fundacją Military Park jest/ma wyjątkowy wymiar w efektach działalności statutowej obu współpracujących podmiotów.

SZWADRON - Mrągowskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Wojskowych i Zabytkowych

Stowarzyszenie skupia kolekcjonerów i miłośników pojazdów o rodowodzie militarnym, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów używanych przez armie byłego bloku wschodniego. Chlubą stowarzyszenia jest sprawny czołg T-55, a najstarszym pojazdem w kolekcji ciężarówka GMC CCKW z 1943 roku.

Stowarzyszenie organizuje liczne imprezy dla miłośników militariów, jego członkowie uczestniczą we wszystkich liczących się zlotach pojazdów militarnych w Polsce.

Strona internetowa: www.szwadron.org
Kontakt: szwadron@szwadron.org