Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne


Planowana data - 17.09.2017r.

Apel - wspomnienie wrogiego wkroczenia wojsk Radzieckich na terytorium Polski & Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne

Data 17 września na stałe wpisała się w ważne i dramatyczne wydarzenia dla Polski a mających swoje związki z pierwszy okresem II Wojny Światowej. Po napaści faszystowskich Niemiec na Polskę to wydarzenie z 17.09.1939 r. określone zostało jako zdradziecki cios w plecy zrealizowany przez Armię Czerwoną Związku Radzieckiego, w ramach tajnego układu Ribbentrop -Mołotow. Ta symboliczna data w historii Polski, powinna być utrzymywana w pamięci Polaków a szczególnie młodego pokolenia. Taką misje ma spełniać każdego roku, zaplanowany Apel!

Realizacja Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych w powiązaniu z w/w Apelem ma istotne znaczenie edukacyjno - obronne.
MMT-O zaplanowane w pierwszym miesiącu szkolnym ale i w miesiącu, który został wpisany w historię Polski z 1939 roku napaścią Niemiec a następnie zdradziecko przez Związek Radziecki, mają być dodatkową propozycją programową w zaplanowanym dniu dla młodzieży szkolnej z rejonu Mazur.

Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne" to również wydarzenie cyklicznie realizowane jako atrakcyjny wielobój na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Jest to okazja do aktywnego spędzenia czasu, kształtowania sprawności fizycznej oraz doskonała zabawa zręcznie połączona z edukacją na temat obronności. Udział w MMT-O ma na celu kształtowanie orientacji w terenie, logicznego i strategicznego myślenia, poprawienia tężyzny fizycznej oraz tworzenia warunków do zdrowej rywalizacji.

MMTO zostały wyróżnione przez Marszałka Województwa certyfikatem marki regionalnej pn. "Produkt Warmia Mazury".

ZADANIE JEST WSPIERANE FINANSOWO ŚRODKAMI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W RAMACH ZAAKCEPTOWANEJ OFERTY PUBLICZNEJ

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino

Kategorie