Z wizytą wdzięczności u Dowódcy Sił Powietrznych!


Dokonując podsumowań "Mazury AirShow 2013" i w pewnym sensie "rozliczając się" wobec najważniejszych partnerów mazurskich pokazów lotniczych, Zarząd Aeroklubu Krainy Jezior poprosił o audiencję u gen. broni pil. Lecha Majewskiego - Dowódcy Sił Powietrznych RP. A jaka była już szczegółowa motywacja?

Znakomity występ Zespołu Akrobacyjnego "ORLIK" i bardzo efektowne pokazy załogi śmigłowca z 2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Mińska, czy przelot F-16 (Jastrzębia) znacznie podniosło rangę największych cywilnych - mazurskich pokazów lotniczych. Jak wszyscy obserwatorzy "Mazury AirShow 2013" (nie wyłączając organizatorów) stwierdzali, bezpośredni wykonawcy programu, reprezentujący Siły Powietrzne, w tym roku spisali się znakomicie. Było to głównie możliwe dzięki zrozumieniu istoty naszych, publicznych pokazów "non profit" przez gen. broni pil. Lecha Majewskiego, Dowództwo Sił Powietrznych i wydane stosowne dyspozycje szkoleniowe.

Już zaraz po zakończeniu mazurskich pokazów lotniczych, wiedzieliśmy o potrzebie znalezienia stosownej okazji do szczególnego podziękowania dla Sił Powietrznych, za istotne wzmocnienie programu pokazów. Podziękowania wprawdzie personalnie ukierunkowanego na ręce Dowódcy SP - gen. broni pil. Lecha Majewskiego i bardzo zasłużonego swoimi dyspozycjami, jak również za udział Pana Generała w składzie Komitetu Honorowego "Mazury AirShow 2013" - w imieniu Ministra Obrony Narodowej.

Nie wszyscy nasi sympatycy pewnie zdawali sobie sprawę z tego, że "Mazury AirShow 2013", to już 15-sta edycja mazurskich pokazów lotniczych. A więc w czasie tego lata zaliczyliśmy kolejny mały jubileusz! W ramach tych już 15-stu lat, samoloty Sił Powietrznych ( Biało - Czerwone ISKRY na zmianę z ORLIKAMI) stanowiły finałowe akcenty wielu naszych pokazów.

Wybijając specjalny medal jubileuszowy w ilości limitowanej, nie można było pominąć w usatysfakcjonowaniu tym medalem Sił Powietrznych!!!

Wreszcie udało się domówić termin wizyty w Dowództwie Sił Powietrznych. W dniu 30 pażdziernika br. Dyrektor Adam Dzięcioł i Prezes Stanisław Tołwiński, reprezentując AKJ stawili się przed oblicze pierwszego lotnika Sił Powietrznych z misja specjalną. By dokonać wręczenia medali "15 lat mazurskich pokazów lotniczych" dla Dowództwa Sił Powietrznych ale i indywidualnie dla gen. broni pil. Lecha Majewskiego. Potwierdzonych specjalnymi certyfikatami, w uznaniu niekwestionowanych zasług przez wiele lat dla Festynów Lotniczych "Mazury"a od 5-ciu lat na rzecz "Mazury AirShow".

Po części oficjalnej, wręczeniu medali i wymianie symbolicznych pamiątek, mieliśmy okazje (już przy kawie) dłuższej rozmowy z Panem Generałem. Było nam miło widząc zainteresowanie Pana Generała naszą (AKJ) wieloletnią pracą dla promocji lotnictwa ale i znaczenia mazurskich pokazów lotniczych w międzynarodowej promocji Regionu. W tej pełnej życzliwości przyjacielskiej rozmowie uzyskaliśmy również informację, że do sprawy zakresu ewentualnej reprezentacji Sił Powietrznych podczas "Mazury AirShow 2014", będzie można powrócić dopiero w I kwartale 2014 roku. Przy całej życzliwości Pana Generała jest to uwarunkowane stałymi procedurami budowania planu w Siłach Powietrznych, którego finał nastąpi dopiero w marcu przyszłego roku.

Po wyjątkowo długim spotkaniu (prawie godzinnym) i po pożegnalnych uściskach dłoni zakończyliśmy ważną dla Aeroklubu Krainy Jezior wizytę w Siłach Powietrznych!

Panie Generale jeszcze raz dziękujemy za wymierną pomoc w mazurskich pokazach, za zrozumienie naszych społecznikowskich pragnień ,za wyjątkowo serdeczną atmosferę spotkania a właściwie za wszystko!

Adam Dzięcioł & Stanisław Tołwiński
30.10.2013

... a tak o naszym wczorajszym spotkaniu piszą na oficjalnej stronie Sił Powietrznych

Kilka zdjęć dokumentujących wizytę przedstawicieli AKJ u Dowódcy Sił Powietrznych

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino