Rocznica katastrofy samolotu TU-154 pod Smoleńskiem ... uczczona!!!


Mimo zimowej aury i widocznych wałów zepchniętego śniegu (tej wyjątkowej "wiosny"), na lotnisku Kętrzyn Wilamowo już wczesnym rankiem dało się zauważyć niezwykłe ale bardzo zrozumiałe okolicznościami ożywienie. To przecież pamiętny dla każdej Polskiej rodziny dzień 10 kwietnia, dzień przypominający szczególny dramat 96 rodzin ofiar niespotykanej w skutkach katastrofy samolotu TU-154 pod Smoleńskiem.

Mrożnym i trochę wietrznym ale słonecznym rankiem 10 kwietnia 2013 już o godzinie 08 20 przy obelisku upamiętniającym ofiary katastrofy pod Smoleńskiem pełna gotowość do uroczystości.
Bardzo widocznym akcentem tego okolicznościowego i w pewnej powadze zgromadzenia była stojąca na placu Kompania Honorowa 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, przy obelisku warta honorowa, obok liczne poczty sztandarowe, orkiestra dęta przy Parafi Św. Katarzyny w Kętrznie, delegacje (samorządów, instytucji, młodzieży oraz społeczeństwa) z wieńcami - wiązankami kwiatów a w dalszym planie czerwony sznur wozów bojowych PSP oraz OSP.

Uroczysty Apel rozpoczęto o godzinie 08 30 ceremonią podniesienia Flagi Państwowej (przy akompaniamencie Hymnu Państwowego), przeprowadzoną na prośbę Prezesa AKJ, z ceremoniałem wojskowym przez Dowódcę Kompanii Honorowej kpt. Marcin Hasiec. O godzinie 8:41, na 60 sekund rozległ się przejmujący głos syren z kolumny wozów strażackich. Tym symbolicznym i głośnym akcentem, oddając hołd pamięci dla TYCH co zginęli, rozpoczęto właściwą część Apelu Pamięci - upamiętnienia ofiar katastrofy samolotu TU-154 z przed 3 lat.

Prezes Aeroklubu Krainy Jezior Stanisław Tołwiński przystępując do odczytania listy ofiar , rozpoczął uroczystość zdaniem "Lecieli by uczcić ofiary mordu w Katyniu, a swoja tragiczną śmiercią rankiem dnia 10 kwietnia 2010r. nadali nowy światowy wymiar zagładzie Polskich Oficerów w 1940r. (...)"

Po odczytaniu pełnej listy ofiar, bardzo wymownymi słowami:
"Panie Prezydencie Kaczyński! Panie Prezydencie Kaczorowski! Wspominając Waszą ofiarę na "narodowym ołtarzu" nie pozwolimy szczególnie młodemu pokoleniu zapomnieć o tej trudnej do zaakceptowania narodowej tragedii, o ofiarach katastrofy, o potrzebie szacunku człowieka dla innego partnera i jego dokonań..."
Po wygłoszeniu ... Spoczywajcie w spokoju ... przez Prezesa AKJ, nastąpił ponowny akcent syren wozów strażackich.

Następnie, w imieniu władz samorządowych, w krótkim wystąpieniu głos zabrał współorganizator Apelu Pamięci - Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego - Pan Zbigniew Nowak, pokreślając powód obywatelskiego kultywowania pamięci o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 r.

Elementem bardzo podniosłym i religijnym uroczystości była modlitwa ekumeniczna zgromadzonych na Apelu Pamięci ... duchownych za duszę ofiar.
Przewodniczył ekumenicznej modlitwie ks. kanonik dr Kazimierz Żuchowski (proboszcz parafii w Karolewie i wicedziekan I Dekanatu w Kętrzynie), w imieniu kościoła prawosławnego ks.Bazyli Taranta (kapelan w W-MOSG), w imieniu wiernych wyznania augsbursko - protestanckiego ks. Paweł Hause (proboszcz w Kętrzynie) oraz ks. Dariusz Gliniewicz (kapelan w W-MOSG), który modlił się w imieniu kościoła grekokatolickiego. Nie zabrakło delegacji społeczeństwa, którzy chcąc oddać cześć ofiarom przybyli na lotnisko, symbolicznie złożyli kwiaty i ustawili znicze pod obeliskiem na znak pamięci o wszystkich, których Katastrofa Smoleńska dotknęła.

Po ostatniej delegacji składającej kwiaty, orkiestra kierowana - pod batutą kapelmistrza Mirosława Długiego wykonała wiązankę utworów patriotycznych a po niej nastąpiło podziękowanie organizatorów wszystkim obecnym przy obelisku Ofiar katastrofy samolotu TU-134 i tym akcentem oficjalne zakończono Apel Pamięci w trzecią rocznicę tragicznych wydarzeń.

Ponieważ nie wszyscy mogą pamiętać wymowną symbolikę postawionego w 2010 roku Obelisku, więc ponownie przypominamy nasze intencje, wyrażone w zrealizowanym projekcie .
Rozerwany samolot wykonany z surowego żeliwa, by rdzewiejąc symbolizował krwawienie. W celu podkreślenia istoty dramatycznych wydarzeń i narodowej tragedii, skrzydła opatrzono okolicznościowym tekstem oraz umieszczono srebrzyste godło narodowe w charakterystycznym miejscu nawiązującym do ... ukrzyżowania.

Poniżej przedstawiamy pełen tekst odczytanej listy ofiar katastrofy.

Zarząd AKJ & Zarząd Fundacji "Military Park"

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino

Apel pamięci ... w trzecią rocznicę ...!

Przejmujący głos syren wozów strażackich nawiązuje do tragicznych wydarzeń z przed 3 lat, wspomnijmy co się wydarzyło!!!

Lecieli by uczcić ofiary mordu w Katyniu, a swoja tragiczną śmiercią rankiem dnia 10 kwietnia 2010r. nadali nowy światowy wymiar zagładzie Polskich Oficerów w 1940r.

Lech Kaczyński – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Maria Mackiewicz-Kaczyńska – małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Osoby pełniące funkcje państwowe
• Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP
• Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP
• Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP
• Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP
• Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
• Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
• Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
• Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
• Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
• Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
• Maciej Płażyński – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, poseł
• Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
• Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
• Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
• Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego

Przedstawiciele parlamentu

Posłowie
• Lepszek Deptuła (PSL)
• Grzegorz Dolniak (PO)
• Grażyna Gęsicka (PiS)
• Przemysław Gosiewski (PiS)
• Sebastian Karpiniuk (PO)
• Izabela Jaruga-Nowacka (SLD)
• Zbigniew Wassermann (PiS)
• Aleksandra Natalli-Świat (PiS)
• Arkadiusz Rybicki (PO)
• Jolanta Szymanek-Deresz (SLD)
• Wiesław Woda (PSL)
• Edward Wojtas (PSL)

Senatorowie
• Janina Fetlińska (PiS)
• Stanisław Zając (PiS)

Dowódcy Sił Zbrojnych RP
• gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
• gen. pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP
• gen. broni. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP
• gen. dywizji Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa
• admirał floty Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP
• gen. Bronisław Kwiatkowski – dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP
• gen. broni Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP

Duchowni
• bp. gen. broni Tadeusz Płoski – ordynariusz polowy Wojska Polskiego
• abp gen. dywizji. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
• ks. płk Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
• ks. gen. bryg. Adam Pilch – p.o. naczelnego kapelana ewangelickiego WP
• ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta
• ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie
• o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada
• ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
• ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

Przedstawiciele Stowarzyszeń i osoby towarzyszące
• Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty Pierwszej Damy
• Katarzyna Doraczyńska – pracownik biura prasowego Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga Południe w Warszawie
• Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta
• Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta
• Gen. bryg.dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego (mianowany)
• adw. Joanna Agacka-Indecka – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
• Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
• Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ
• płk. Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK
• Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków
• Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
• Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego
• Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich
• Gabriela Zych – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu
• adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Palestra"
• Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja "Golgota Wschodu"
• Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ "Solidarność"
• Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży
• płk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari (mianowany)
• gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
• Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego, ur. 1971
• Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków
• Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich
• Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
• Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)
• Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)
• Tadeusz Lutoborski – syn ppor. Adama Lutoborskiego
• Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala
• Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego
• Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu
• płk Jarosław Florczak
• mjr Dariusz Michałowski
• kpt. Paweł Janeczek
• por. Piotr Nosek
• ppor. Artur Francuz
• ppor. Jacek Surówka
• ppor. Paweł Krajewski
• ppor. Marek Uleryk
• ppor Agnieszka Pogródka-Węcławek

Załoga
• mjr. Arkadiusz Protasiuk – dowódca załogi
• ppłk. Robert Grzywna – drugi pilot
• kpt. Artur Ziętek – nawigator
• ppor.. Andrzej Michalak – technik pokładowy
• Barbara Maciejczyk – stewardesa
• Natalia Januszko – stewardesa
• Justyna Moniuszko – stewardesa

Stając wczesnym rankiem przy symbolicznym obelisku na lotnisku Wilamowo , już w trzecią rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem , dajemy dowód pamięci o dostojnych pasażerach i załodze samolotu TU 154 , bo mamy tą pamięć w naszych sercach i gorących umysłach.

Panie Prezydencie Kaczyński! Panie Prezydencie Kaczorowski! Wspominając Waszą ofiarę na ?narodowym ołtarzu? nie pozwolimy szczególnie młodemu pokoleniu zapomnieć o tej trudnej do zaakceptowania narodowej tragedii, o ofiarach katastrofy, o potrzebie szacunku człowieka dla innego partnera i jego dokonań.

Spoczywajcie w spokoju !!!

Mazury, lotnisko Kętrzyn Wilamowo 10 kwietnia 2013 r.