Komunikat dot. realizacji zadania „Mazurskie Manewry Techniczno-Obronnych” – na lotnisku Kętrzyn Wilamowo 11.06.2013r.


Zarząd Fundacji „Military Park” poszukuje partnerów do zabezpieczenia realizacji zadania publicznego pn.”Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne” wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w następującym zakresie:
1/. Wyżywienia uczestników (200 osób);
2/. Zabezpieczenia wiatrówek (broni pneumatycznej);
3/. Zakup tarcz i amunicji;
3/. Wykonania dyplomów;
4/. Wykonania plakatów i zaproszeń;
5/. Ubezpieczenia imprezy i wolontariuszy;
6/. Wykonanie map i numerów startowych zawodników
7/. Transport zewnętrzyny

Zadanie realizowane będzie przez Fundację „Military Park” w dniu 11 czerwca 2013 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. do dnia 6 czerwca oferty można składać faxem na nr 22-619 27 76 12 r, do godziny 15 00. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 07.06.2013 r. i zostanie ogłoszony na stronie www.militarypark.pl Szczegółowe informacje dot. niniejszego ogłoszenia można uzyskać zwracając się na mail: wilamowo@ltniskoketrzyn.pl lub pod telefonem 89 752 45 21

Zarząd Fundacji „Military Park”

03.06.2013

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino