Komunikat dot . „Młodzieżowego Turnieju Strzeleckiego” – realizowanego na Kętrzyn Wilamowo 1.06.2013


Zarząd Fundacji „Military Park” poszukuje partnerów w celu zabezpieczenia realizacji zadania publicznego pn.”Młodzieżowy Turniej Strzelecki” wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w następującym zakresie:
1/. Wyżywienia uczestników (300 osób);
2/. Ubezpieczenia imprezy i wolontariuszy
2/. Zabezpieczenia wiatrówek (broni pneumatycznej);
3./ Zakup tarcz i amunicji;
4/. Wykonania zaproszeń i dyplomów;
5/. Zabezpieczenie transportu;
6/. Ubezpieczenia imprezy i wolontariuszy;

Zadanie będzie realizowane przez Fundację „Military Park” w dniu 1 czerwca 2013 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Oferty można składać faxem na nr 22-619 27 76 do dnia 25 maja 2013 r, do godziny 15 00. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 26.05.2013r. i zostanie ogłoszony na stronie www.militarypark.pl Szczegółowe informacje dot. niniejszego ogłoszenia można uzyskać zwracając się na mail: wilamowo@ltniskoketrzyn.pl lub pod telefonem 89 752 45 21

Zarząd Fundacji „Military Park”

20.05.2013

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino