Umowa z MON


Wreszcie dziś została zawarta umowa z MON na wsparcie jednego z zadań publicznych Fundacji Military Park zaplanowane pn. MAZURSKIE MANEWRY TECHNICZNO - OBRONNE.

A więc rozpoczynamy intensywne przygotowania organizacyjno rekrutacyjne by jak najlepiej być gotowym z wykonaniem zaplanowanego zadania publicznego w dniu 17 września 2016 roku. Tą datą symbolicznie nawiązując do 17 września 39 roku kiedy to Armia Czerwona w zmowie z faszystowskimi Niemcami wkroczyła na wschodnie tereny Polski, zadając Polsce broniącej się przed agresją Niemiecką "cios w plecy".

Wartość zaplanowanego zadania wynosi 17.328,00 zł. a wsparcie finansowe MON (zawartą umową) dla Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych przewiduje kwotę 13.348,00 zł

23.08.2016