Szczegółowy Program Mazurskich Manewrów Techniczno-Obronnych


Szczegółowy Program Mazurskich Manewrów Techniczno-Obronnych

11.06.2011
08.00 - 09.45 - rejestracja i zakwaterowanie uczestników
10.00 - 10.30 - uroczyste otwarcie MMTO omówienie konkurencji
11.00 - 18.00 - realizacja zaplanowanych konkurencji
15.00 - 16.00 - posiłek z wojskowej kuchni
godz.18:00 - ognisko integracyjne przy żołnierskiej balladzie

12.06.2011
10.00 - 15.00 - dalszy ciąg realizacji konkurencji
15.00 - 16.00 - posiłek z wojskowej kuchni
16.30 - 17.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród
godz. 17.00 - zakończenie Mazurskich Manewrów Techniczno-Obronnych