Scenariusz powiatowych uroczystości pn. "Apel Pamięci 17 września 1939r."


Lotnisko Kętrzyn Wilamowo, 17.09.2016r.

09.15
- pełna gotowość Kompanii Honorowej, Orkiestry Wojskowej i Pocztów Sztandarowych oraz zaproszonych gości;
- Orkiestra wojskowa gra utwory wojskowo - patriotyczne;

09.30
- Rozpoczęcie Uroczystego Apelu Pamięci - Stanisław Tołwiński;
- Ceremonia podniesienia Flagi Państwowej - Dowódca KH;
- Zagajenie i powitanie uczestników Apelu Pamięci przez Starostę Powiatu Kętrzyńskiego;
- Okolicznościowe wystąpienie nawiązujące do wydarzeń z 17 września 1939 roku;
- Oficjalne wystąpienia zaproszonych gości
- Odczytanie Apelu Pamięci - oficer 15 GBZ;
- Salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej 15 GBZ;
- Złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i postawienie zniczy pod obeliskami Plenerowej Galerii Pamięci;

10.00
- Przedstawienie zamierzenia pod nazwą Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne, Prezes Fundacji Military Park - Stanisław Tołwiński;
- Podziękowanie za udział w uroczystościach i zaproszenie do kibicowania konkurencjom Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych;
- Na zakończenie - rozejście się wszystkich, Orkiestra gra krótki koncert utworów wojskowo - patriotycznych.