Pożegnanie Józefa Kardynała Glempa - Prymasa Seniora!


Z wielkim zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjmowałem wiadomość (dotarła do mnie dzięki internetowi podczas pobytu za granicą) o śmierci wybitnej osobowości Kościoła Katolickiego, wieloletniego Prymasa Polski - Józefa Kardynała Glempa.

Nie czuję się kompetentny by wypowiadać się o osobie ŚP. Kardynała Glempa, roli jaka wypełnił dla kościoła powszechnego, znaczenia wyważonej ale konsekwentnej postawy w okresie ważnych inicjatyw dla transformacji społeczno-obywatelskiej naszego kraju. Jestem przekonany że bardziej kompetentne osoby oraz instytucje uczynią to z właściwym oddaniem istoty roli jaką odegrał w czasie ziemskiej służby dla kościoła i Polski.

Ośmieliłem się jednak do napisania kilku słów pożegnania, bo miałem zaszczyt być kilkakrotnie przyjmowany przez Księdza Prymasa (w pierwszych latach na Miodowej a potem na Wilanowie), by omówić przygotowania do obchodów "Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II". Nie zorientowanym pragnę przypomnieć, że to właśnie za akceptacją Księdza Prymasa na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, od 6 października 2001 roku uroczyście obchodzimy "Dni Pamięci ..." ( więcej na: Dni Pamięci...).

Konsekwencją takiej akceptacji było również czynne wsparcie inicjatorów-organizatorów uroczystości "Dni Pamięci ...". Od pierwszej uroczystości w 2001 roku do zrealizowanej w 2012 roku wszystkie odbyły się pod Honorowym Patronatem Józefa Kardynała Glempa jako Prymasa Polski a po przejściu na emeryturę również jako Prymasa Seniora.

Będąc członkiem i prezesem Aeroklubu Krainy Jezior mam jeszcze jeden powód by wspomnieć Księdza Prymasa. Był autentycznie zainteresowany działalnością aeroklubów, uczestniczył w wielu imprezach lotniczych, często przylatywał samolotem (nie tylko do Kętrzyna). Potwierdzeniem tego lotniczego zaangażowania był fakt obdarzenia Kardynała Glempa tytułem Honorowego Członka Aeroklubu Polskiego.

Dziś z żalem żegnamy wybitnego duchownego, kardynała-księcia kościoła ale również ważną osobistość dla środowiska lotniczego. W Aeroklubie Krainy Jezior odejściem przyjaciela AKJ oraz lotniska Wilamowo jesteśmy zasmuceni. Mamy również nieodżałowaną świadomość pewnego osierocenia przez Patrona Honorowego naszej najważniejszej, już 13-stej edycji uroczystości "Dni Pamięci...".

Eminencjo! Szanowny Księże Kardynale! Odszedłeś do niebiańskiej służby ale tu w naszym ziemskim lotniczym padole pozostaniesz szczególnie wpisany w annały kart historii Aeroklubu Krainy Jezior oraz zapamiętany w naszych umysłach i sercach!

Żegnamy Eminencje z wdzięcznością za to co nas od Eminencji spotkało!

Pozostań w spokoju i bądź błogosławiony!

W imieniu Zarządu AKJ & Fundacji Military Park
Stanisław Tołwiński

25.01.2013