Powiatowe uroczystości rocznicowe pn. Apel Pamięci 17 września 39 roku.


Powiatowe uroczystości rocznicowe pn. Apel Pamięci 17 września 39 roku.

Po raz pierwszy na lotnisku Kętrzyn Wilamowo przy obeliskach Plenerowej Galerii Pamięci przygotowano i zrealizowano powiatowe obchody rocznicy sowieckiej agresji na wschodnie tereny Polski. Pełna gotowość wszystkich uczestników o 9-tej 15-ście. Na placu w pełnej gotowości Kompania Honorowa z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Poczty Sztandarowe, Orkiestra Wojskowa, klasy mundurowe z Zespołu Szkół in Marie Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, młodzież szkolna z Kętrzyna, Karolewa i Garbna. Zaproszeni goście skupienie na betonowym podeście w oczekiwaniu na pierwszy akcent rozpoczęcia a Okiestra Wojskowa tworząca tło muzyczne oczekiwania na godzinę rozpoczęcia.

Nastąpiła godzina "0" czyli scenariuszowo 9-ta 30-dzieści. Uroczystość rozpoczął Stanisław Tołwiński - Prezes Fundacji Military Park, prosząc Dowódcę Kompanii Honorowej o przeprowadzenie ceremonii podniesienia Flagi Państwowej. Przy akompaniamencie Hymnu Państwowego podniesiono flagę, następnie powitano uczestników uroczystości i szczególnych gości, okolicznościowe wystąpienia Starosty Kętrzyńskiego i Ojca Superiora dr Aleksandra Jacyniaka z Sanktuarium w Św.Lipce. W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego specjalne przesłanie do uczestników odczytał Jarosław Babalski.

Nastepnie kpt. Sylwester Kwiecień odczytał specjalny Apel Pamięci a Kompania Honorowa wzmacniając akcenty tego Apelu zakończyła ten punkt programu salwą honorową.
Pięć delegacji młodzieży z klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Marie Curie Skłodowskiej, w imieniu wszystkich uczestników uroczystości złożyło wiązanki kwiatów pod 5-cioma obeliskami Plenerowej Galerii Pamięci oraz ustawiono białe i czerwone znicze. Głos trąbki a następnie wycie syren wozów strażackich kończył oficjalną część uroczystości.

Na zakończenie (o 10-tej) jeszcze Prezes Fundacji Military Park - Stanisław Tołwiński przedstawił zgromadzonym zadania przewidziane w ramach programu Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych oraz zaprosił uczestników MMT-O na odprawę z sędziami wszystkich konkurencji.

Teraz już trwa rywalizacja młodzieży - uczestników konkurencji Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych.

17.09.2016 (sobota - godz. 11.00)

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino