Plan współpracy przy realizacji zadań z wojskiem w 2016 r.


Z satysfakcją informujemy, że nasze zadania zgłoszone do "Planu współpracy... z wojskiem" zostały zaakceptowane w MON.
Opracowany PLAN WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2016 ROKU i przedłożony przez generała broni Mirosława Różańskiego do akceptacji Ministra Obrony Narodowej, został zaakceptowany przez podsekretarza stanu Macieja Jankowskiego.

W w/w "Planie ..." zostały ujęte następujące przedsięwzięcia:
* Apel Pamięci ... ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem (10.04.);
* Wojskowa Majówka 2016 (1.05.);
* Młodzieżowy Turniej Strzelecki (1.06.);
* Mazury AirShow 2016 (6-7.08.);
* Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne (17.09.);
* Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II.

Przekazując w/w informację, dziękujemy dowódcy 15 GBZ za rekomendacje naszych zadań do planu finalnie opracowywanego w DG RSZ.

04.11.2015 r.