Oferty Fundacji „Military Park” na zadania publiczne zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej !!!


Departament Wychowania i Promocji Obronności oficjalnie ogłosił na stronie internetowej wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 12.12.2011.

Już po raz kolejny imprezy organizowane przez Fundację (Wojskowa Majówka 2012,Młodzieżowy Turniej Strzelecki, Mazurskie Manewry Techniczno – Obronne) spotkały się ze zrozumieniem i decyzją komisji powołanej w MON będą wsparte finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzięki pomocy materialnej Ministerstwa będziemy w stanie zrealizować zaplanowane zadania ,które m.in. mają na celu pobudzać aktywność fizyczną i twórczą , rozwijać umiejętności współzawodnictwa i rywalizacji wśród młodego społeczeństwa oraz tworzyć nawyki i w atrakcyjnej formie edukować w sprawach obronności.

Cieszymy się z otrzymanego wsparcia. Mając na uwadze rok ubiegły mamy nadzieję, na duże zainteresowanie ze strony młodych ludzi a także dyrektorów szkół, opiekunów i wychowawców, chcących zapewnić swoim podopiecznym dozę atrakcji i spędzić czas na zdrowej rywalizacji podczas zaplanowanych imprez lub zdobyć nowe doświadczenia .

Już dziś zapraszamy do zaplanowania udziału w imprezach wspieranych środkami finansowymi MON t.j. Wojskowej Majówce 2012 (1.05.) , Młodzieżowym Turnieju Strzeleckim (2.06.) połączonym z otwartym Dniem Dziecka na lotnisku oraz Mazurskich Manewrach Techniczno – Obronnych (9-10.06.) .

Osoby lub grupy zainteresowane udziałem w wybranych imprezach lub pomocą przy organizacji w formie wolontariatu już dziś zapraszamy do kontaktu wilamowo@lotniskoketrzyn.pl

12.03.2012