Oferty Fundacji Military Park na zadania publiczne w 2016 roku


Dzisiaj złożyliśmy w MON cztery oferty na zadania publiczne tradycyjnie realizowane od lat pn:
1. Wojskowa Majówka 2016,
2. Młodziezowy Turniej Strzelecki,
3. Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne,
4. Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II

W/w zaplanowane imprezy mają już swój wieloletni publiczny dorobek na lotnisku Kętrzyn Wilamowo a i wysoką ocenę Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego który wyróżnił je Certyfikatem marki regionalnej pn. PRODUKT WARMIA MAZURY.

Teraz zaczekamy na werdykt kwalifikacyjny komisji oceniającej w MON oferowane przez Fundacje Military Park zadania publiczne.

22.02.2016 r.