Na lotnisku Wilamowo po raz 16-sty odbyły się Dni Pamięci...


Mimo siąpienia deszczu, w sobotnie przedpołudnie 8 pażdziernika lotnisko Kętrzyn Wilamowo zatętniło wyjątkowym ożywieniem.

To były ostatnie przygotowania do wyjątkowych uroczystości, realizowanych od lat pn. "Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II".
Im bliżej 12-stej tym większe ożywienie i coraz częściej nadjeżdżające autokary z których wysiadają kompanie honorowe, orkiestra wojskowa, młodzież szkolna i mieszkańcy z Kętrzyna. A wieloma autami osobowymi przybywali na uroczystości zaproszeni goście!

W rejonie Plenerowej Galerii Pamięci , przy obeliskach upamiętniających Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II juz od 11.30 asysta honorowa żołnierzy (a właściwie żołnierek - czyli Pań w mundurze) z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej - nadając tym wyjątkowość zbliżającej się uroczystości.

Po akcencie muzycznym orkiestry wojskowej z Giżycka oraz wobec pełnej gotowości Kompani Honorowej z 15 GBZ i 11 Pułku Artylerii z Węgorzewa oraz licznych pocztów sztandarowych, punktualnie w samo południe - o godzinie 12-stej rozpoczął się Uroczysty Apel..., dedykowany Wielkim Polakom. Okolicznościowe wystąpienia, Apel Oręża ... zakończony salwą honorowa oraz złożenie wiązanek pod obeliskami Ojca Świętego i Prymasa Tysiąclecia , wypełniło pierwszą część uroczystości.

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino

Druga część uroczystości

Druga część uroczystości odbyła się jako Polowa Msza Święta w hangarze lotniczym. Liturgii Polowej Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Senior Edmund Piszcz, w asyście wielu duchownych.

Nastrój specjalnej (jesienno - wojskowej) scenografii, komendy dowódcy Kompanii Honorowej, akcenty muzyczne Orkiestry Wojskowej i Chóru z Kościoła Św. Katarzyny oraz wyjątkowa homilia Arcybiskupa Edmunda Piszcza, to wszystko dawało znakomitą możliwość dla podniosłego nastroju Mszy Świętej i indywidualnego przeżycia każdej osobie uczestniczącej w uroczystości.

A po Mszy Świętej

A po Mszy Świętej, wszyscy mieli okazję posilić się pobłogosławioną przez Arcybiskupa E. Piszcza strawą - smacznym bigosem z wojskowej kuchni i specjalnym chlebem.

Już po zakończeniu tegorocznych uroczystości "Dni Pamięci...", podsumowując przygotowania i realizację, należą sie szczególne podziękowania , m.in. dla:
• Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza za przewodniczenie Mszy Świętej oraz wszystkim obecnym duchownym za uczestniczenie w składzie celebransów;
• Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi - Marszałkowi Warmii i Mazur za skierowany na uroczystości adres oraz Panu Dyrektorowi Wiktorowi Wójcikowi za reprezentowanie Pana Marszałka
• Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Warmii i Mazur Panu Eugeniuszowi Kochowi oraz i delegacjom samorządów lokalnych za udział w uroczystościach upamiętnienia - oddania hołdu Wielkim Polakom.
• Panu Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiego Arturowi Chojeckiemu za skierowany okolicznościowy adres oraz Panu Jarosławowi Babalskiemu za reprezentowanie Pana Wojewody
• Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Panu płk Jarosławowi Gromadzińskiemu - za wyjątkowe zaangażowanie Brygady w oprawę uroczystości przez desygnowanie kompanii honorowej z pocztem sztandarowym, pocztu flagowego i warty honorowej przy obeliskach.
• Dowódcy 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie Panu płk Jackowi Wera za udział Kompanii Honorowej, Pocztu Sztandarowego i licznej delegacji oficerów Pułku.
• Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej za użyczenie siatek maskujących do dekoracji uroczystości;
• Samorządowi Powiatu Kętrzyn, za skuteczną pomoc w rozwiązaniu kilku istotnych sprawach logistyki przygotowań;
• Władzom Miasta Kętrzyn oraz dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” za wymierną pomoc w promocji uroczystości w mieście i umożliwienie komunikacji na lotnisko mieszkańcom Kętrzyna;
• Władzom Gminy Kętrzyn za zapewnienie autokaru dla przywiezienia i odwiezienia Orkiestry Wojskowej, pomoc transportem publiczności na lotnisko i wsparcie finansami wspólną strawę;
• Na ręce księdza Wojciecha Sokołowskiego Kustosza Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym przekazujemy podziękowania księżom Marianom z za wspólne od 11-tu lat organizowanie "Dni Pamięci ...";
• Dziękuję delegacjom samorządów z regionu,licznie reprezentowanych szkół i wszystkim nie wymienionym a obecnym, za udział w uroczystości oraz złożone kwiaty pod obeliskami
• Pani Darii Zecer Dyrektor Muzeum w Zamku Kętrzyńskim, Pani Oliwii Piotrowicz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Panu Jerzemu Pruszyńskiemu Dyrektorowi Gimnazjum Gminnemu w Karolewie - za użyczenie krzeseł;
• Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych, z: Barcian, Karolewa, Srokowa, oraz Państwowej Straży Pożarnej z Kętrzyna za asystę delegacji strażaków i wozów strażackich
• Panom Burmistrzom: Krzysztofowi Hećmanowi i Damianowi Nietrzebie, za zapewnienie nagłośnienia oraz udostępnienie podestu na Mszę Święta w hangarze;
• Chóru kościoła Św. Katarzyny – pod kierownictwem organisty - Jerzego Opalińskiego oraz Orkiestry Wojskowej Wojsk Lądowych - z Giżycka - desygnowaną przez Dowódcę Garnizonu Warszawa - za wyjątkowy nastrój muzyczny naszej uroczystości;
• Kompanii Honorowej z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz 11 Pułku Artulerii z Węgorzewa, za nadanie podniosłej atmosfery na Apelu i podczas całej uroczystości;
• Wszystkich obecnych na tej dorocznej Uroczystości , pocztom sztandarowym w tym licznej reprezentacji młodzieży ze szkół imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, przy których udziale możemy w tak poważnym gronie kultywować pamięć o Wielkich Polakach.

Zarząd AKJ
2016.10.09

Poniżej skierowane do organizatorów i uczestników uroczystości "Dni Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II" okolicznościowe adresy od Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina i Artura Chojeckiego = Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.