Komunikat końcowy Sędziego Głównego MMT-O 2016


KOMUNIKAT KOŃCOWY SĘDZIEGO GŁÓWNEGO MAZURSKICH MANEWRÓW TECHNICZNO-OBRONNYCH
LOTNISKO KĘTRZYN WILAMOWO, 17.09.2016 r.

W dniu 17 września 2016r podczas przeprowadzonego na lotnisku Kętrzyn Wilamowo zadania publicznego pn. „Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne” w których wzięło udział 119 uczestników, w kilku zaproponowanych konkurencjach.

Do Komisji sędziowskiej Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych Zarząd Fundacji Military Park powołał:
1. Mirosława Marka Dworaka – na funkcję Sędziego Głównego
oraz zespół sędziowski w składzie:
2. Mirosław Gutowski
3. Zygmunt Jurek
4. Jerzy Kwieciński
5. Wiesław Adamczyk

Mazurskie Manewry Techniczno - Obronne zostały zrealizowane z podziałem w/g kategoriii: szkoły średnie, gimnazja, szkoły podstawowe - w następujących konkurencjach:
1. Strzelanie z broni pneumatycznej,
2. Rzut granatem,
3. Bieg zręcznościowy - tor przeszkód,
4. Bieg na orientację.

Szczegółowe wyniki poszczególnych konkurencji są dostępne w zespole organizacyjnym - u koordynatora Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych.
W komunikacie prezentujemy kolejność tylko 3 czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach i przedstawiają się następująco:

A. Strzelanie z broni pneumatycznej - przystąpiło 97 zawodników

1. Szkoła Średnia - udział wzięło 48 zawodników
I miejsce - Damian Wojciechowski
II miejsce - Magdalena Kwiatkowska
III miejsce - Jakub Kardasz

2. Gimnazjum - udział wzięło 32 zawodników
I miejsce - Patryk Bućko
II miejsce - Kacper Łabaj
III miejsce - Dominik Saworski

3. Szkoła Podstawowa - udział wzięło 17 zawodników
I miejsce - Julia Hul
II miejsce - Kacper Borucki
III miejsce - Patryk Szachniewicz

B. Rzut granatem - przystąpiło 76 zawodników

1. Szkoła Średnia - udział wzięło 45 zawodników
I miejsce - Miłosz Sosiński
II miejsce - Maciej Ożga
III miejsce - Bartosz Januszczak

2. Gimnazjum - udział wzięło 19 zawodników
I miejsce - Patryk Wojnowski
II miejsce - Aleksander Piórkowski
III miejsce - Łukasz Machwic

3. Szkoła Podstawowa - udział wzięło 12 zawodników
I miejsce - Patryk Szachniewicz
II miejsce - Julia Hul
III miejsce - Kacper Borucki

C. Bieg sprawnościowy - tor przeszkód - przystąpiło 74 zawodników

1. Szkoła Średnia - udział wzięło 42 zawodników
I miejsce - Miłosz Sosiński
II miejsce - Patryk Radgowski
III miejsce - Anita Gustajtis

2. Gimnazjum - udział wzięło 21 zawodników
I miejsce - Kacper Kozik
II miejsce - Kacper Frączek
III miejsce - Jakub Kocięcki

3. Szkoła Podstawowa - udział wzięło 11 zawodników
I miejsce - Patryk Szachniewicz
II miejsce - Julia Hul
III miejsce - Kacper Borucki

D. Wielozadaniowy bieg na orientację - przystąpiło 64 zawodników

1. Szkoła Średnia - udział wzięło 32 zawodników
I miejsce - Miłosz Sosiński
II miejsce - Maciej Ożga
III miejsce - Michał Grab

2. Gimnazjum - udział wzięło 20 zawodników
I miejsce - Krystian Szypiło
II miejsce - Mateusz Pająk
III miejsce - Łukasz Machwic

3. Szkoła Podstawowa - udział wzięło 12 zawodników
I miejsce - Patryk Szachniewicz
II miejsce - Julia Hul
III miejsce - Kacper Borucki

Przedstawiając niniejszy komunikat, Komisja Sędziowska stwierdza, że zawody były zorganizowane zgodnie z programem zadania publicznego i zatwierdzonym regulaminem Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych.

Sędzia Główny
Mazurskich Manewrów Techniczno-Obronnych
/-/ Mirosław Dworak

18.09.2016 r.

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino