Komunikat dot. wyboru oferty realizacji zadania ” Wojskowa Majówka 2014” 1 maja 2014r. na Lotnisku Wilamowo.


1/. Wyżywienie 800 uczestników, zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, zabezpieczenie ochrony, wykonanie dyplomów, zaproszeń plakatów,– wybrano ofertę Consor & Brokers Sp. z o.o. –administratora lotniska Kętrzyn Wilamowo;
2/. Na ubezpieczenie imprezy i wolontariuszy został wybrany Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Szczegółowe informacje dot. wybranych ofert mogą być udostępnione zainteresowanym osobom w siedzibie Fundacji „Military Park” ,Plac J.H.Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

Zarząd Fundacji „Military Park”
21.04.2014