Komunikat dot. wyboru oferty realizacji zadania ”Młodzieżowy Turniej Strzelecki”


Stosownie do ogłoszenia komunikatem w dniu 10maja 2012 r. niniejszym Fundacja „Military Park” ogłasza wybór realizatorów ofert w ramach zadania „Młodzieżowy Turniej Strzelecki”, na:
1/. Wyżywienie 600 uczestników, wykonanie dyplomów, plakatów i zaproszeń oraz zabezpieczenie wiatrówek – wybrano ofertę Consor & Brokers Sp. z o.o. –administratora lotniska Kętrzyn Wilamowo;
2/. Na ubezpieczenie imprezy i wolontariuszy zostało wybrane Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Szczegółowe informacje dot. wybranych ofert mogą być udostępnione zainteresowanym osobom w siedzibie Fundacji „Military Park” ,Plac J.H.Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

Zarząd Fundacji „Military Park”

25.05.2012