Komunikat dot. wyboru oferty realizacji zadań „Wojskowej Majówki 2012”


Stosownie do ogłoszenia komunikatem w dniu 16 kwietnia 2012 r. niniejszym Fundacja „Military Park” ogłasza wybór realizatorów ofert w ramach zadania „Wojskowa Majówka 2012”, na:

1/. Wyżywienie 800 uczestników, wykonanie dyplomów, plakatów i zaproszeń – wybrano ofertę Consor & Brokers Sp. z o.o. –administratora lotniska Kętrzyn Wilamowo;
2/. Pokaz skoków spadochronowych – zabezpieczy w ramach porozumienia Aeroklub Krainy Jezior;
3/. Na ubezpieczenie imprezy i wolontariuszy zostało wybrane Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Szczegółowe informacje dot. wybranych ofert mogą być udostępnione zainteresowanym osobom w siedzibie Fundacji „Military Park”, Plac J.H.Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

Zarząd Fundacji „Military Park”

27.04.2012