Komunikat dot . „Wojskowej Majówki 2014” – na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.


Zarząd Fundacji „Military Park” poszukuje partnerów do zabezpieczenia realizacji zadania publicznego pn.”Wojskowa Majówka 2014” wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w następującym zakresie:
1/. Wyżywienia uczestników (800 osób);
2/. Zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego
3/. Zabezpieczenie ochrony
4/. Wykonania dyplomów;
5/. Wykonania plakatów i zaproszeń;
6/. Ubezpieczenia imprezy i wolontariuszy;

Zadanie realizowane będzie przez Fundację „Military Park” w dniu 1 maja 2014 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Oferty można składać faxem na nr 22-619 27 76 do dnia 20 kwietnia 2014 r, do godziny 15 00. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 21.04.2014 r. i zostanie ogłoszony na stronie www.militarypark.pl

Szczegółowe informacje dot. niniejszego ogłoszenia można uzyskać zwracając się na mail: wilamowo@ltniskoketrzyn.pl lub pod telefonem 89 752 45 21

Zarząd Fundacji „Military Park”
11.04.2014