Komunikat dot . Wojskowej Majówki 2012” – na lotnisku Kętrzyn Wilamowo


Zarząd Fundacji „Military Park” poszukuje partnerów do zabezpieczenia realizacji zadania publicznego pn.”Wojskowa Majówka 2012” wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w następującym zakresie:
1/. Wyżywienia uczestników (800 osób);
2/. Pokazu skoków spadochronowych;
3/. Wykonania dyplomów;
4/. Wykonania plakatów i zaproszeń;
5/. Ubezpieczenia imprezy;

Zadanie realizowane będzie przez Fundację „Military Park” w dniu 1 maja 2012 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. Oferty można składać faxem na nr 22-619 27 76 do dnia 25 kwietnia 2012 r, do godziny 15 00. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 27.04.2012 r. i zostanie ogłoszony na stronie www.militarypark.pl Szczegółowe informacje dot. niniejszego ogłoszenia można uzyskać zwracając się na mail: wilamowo@ltniskoketrzyn.pl lub pod telefonem 89 752 45 21

Zarząd Fundacji „Military Park”

16.04.2012