Komunikat dot. „Mazurskich Manewrów Techniczno-Obronnych” – na lotnisku Kętrzyn Wilamowo


Zarząd Fundacji „Military Park” poszukuje partnerów do zabezpieczenia realizacji zadania publicznego pn.”Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne” wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w następującym zakresie:
1/. Wyżywienia uczestników (600 osób);
2/. Zabezpieczenia wiatrówek (broni pneumatycznej);
3/. Wykonania dyplomów;
4/. Wykonania plakatów i zaproszeń;
5/. Ubezpieczenia imprezy i wolontariuszy;

Zadanie realizowane będzie przez Fundację „Military Park” w dniach 9 oraz rezerwowo 10 czerwca 2012 r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo. do dnia 1 czerwca 20 Oferty można składać faxem na nr 22-619 27 76 12 r, do godziny 15 00. Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 04.06.2012 r. i zostanie ogłoszony na stronie www.militarypark.pl
Szczegółowe informacje dot. niniejszego ogłoszenia można uzyskać zwracając się na mail: wilamowo@ltniskoketrzyn.pl lub pod telefonem 89 752 45 21

Zarząd Fundacji „Military Park”

17.05.2012