Kilka słów organizatora ... podsumowania MMT-O 2016


Mając wiele lat doświadczenia w organizacji pro obronnych imprezach w zakresie wojskowej edukacji młodzięży oraz promocji Sił Zbrojnych RP, po każdej z imprez Fundacji Military Park zrealizowanej na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, nasuwają się nowe spostrzeżenia jak i pewne refleksje.

Zadanie publiczne realizowane w dniu 17 września 2016r. na lotnisku Kętrzyn Wilamowo pn. „Mazurskie Manewry Techniczno-Obronne” przyniosło zamierzone efekty. Przedsięwzięcie organizowane cyklicznie na stałe wpisało się w kalendarz imprez. Wszystkie założone cele określone w ofercie zostały osiągnięte.

Podczas realizacji zadania przeprowadzono:
1. Rywalizację sportowo-edukacyjną w różnych dyscyplinach o charakterze paramilitarnym.
2. Popularyzację sportów pro obronnych.
3. Przeprowadzono akcję informacyjną o profesjonalizacji Wojsk Lądowych i NSR
4. Postawiono sobie za cel i realizowano: kształtowanie pozytywnych i niezbędnych w życiu cech, takich jak: orientacja w terenie według mapy, określanie miejsca w terenie i porównywanie mapy z terenem, kształtowanie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, a wszystko to w koleżeńskiej i szlachetnej rywalizacji.
5. Przez cały okres czasu wśród dzieci i młodzieży szerzono wiedzę na tematy związane z wojskowością, lotnictwem wojskowym, zachęcano do rozwijania pasji i zainteresowań w kierunku militarnym.

W trakcie realizacji zadania przeprowadzono wiele konkurencji w których m.in. brała udział licznie młodzież z klas mundurowych. Wszystkie konkurencje miały jednoznacznie charakter paramilitarny i edukacyjny. Uczestnicy podzieleni na kategorie na szkoły podstawowe , gimnazja i licea, zmierzyli się w: biegu na orientację, strzelaniu z broni pneumatycznej, rzucie granatem i biegu sprawnościowym - torze przeszkód (min. czołganie z bronią typu ASG, niespodziewaną atrakcją dla uczestników było dzięki 15 GBZ sprawdzenie swoich umiejętności strzeleckich na profesjonalnym sprzęcie CYKLOP. Ku uciesze organizatorów zadanie publiczne MMT-O wpłynęło pozytywnie na rozwój fizyczny zawodników oraz na kształtowanie ważnych cech wśród młodzieży, takich jak: wola walki, zasady uczciwej rywalizacji czy praca w zespole. Nie zapomniano również o ważnym aspekcie jakim było doinformowanie i promocja znaczenia i roli Wojska Polskiego i NSR w kształtowaniu postaw pro obronnych.

W ramach pewnych podsumowań i refleksji warto podkreślić:
1. Dużą ilość uczestników biorących udział w MMT-O - pochodzących z klas mundurowych ;
2. Słowa szczególnego podziękowania należą się dla 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Aeroklubowi Krainy Jezior za personalne i logistyczne wsparcie realizacji MMT-O;
3. Jak zwykle przy imprezie inicjowanej przez Fundację Military Park ważną rolę odgrywają/wali wolontariusze. Tym razem swoją społeczną pracą wsparli realizację Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych następujący wolontariusze: Adam Milewski, Dariusz Stadnik, Roksana Marcinkiewicz, Iwona Gogol, Agnieszka Kowalczyk, Monika Mocarska , Agata Żeromska. Spisali się bardzo dobrze, za co właśnie personalnie im również należą sie serdeczne podziękowania.
4. Na uwagę, uznanie pracy i podziękowanie za sprawne przeprowadzenie wszystkich konkurencji , zasługuje również 5-cio osobowy skład sędziowski Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych w składzie : Marek Dworak (sędzia główny) oraz Wiesław Adamczyk, Mirosław Gutowski, Zygmunt Jurek , Jerzy Kwieciński.
5.Wielką i skuteczną pracę dla założonego efektu wykonała Anna Piórkowska jako koordynator przygotowania i realizacji Mazurskich Manewrów Techniczno -Obronnych .Teraz kolejny etap - przygotowanie wyczerpującego sprawozdania z realizacji tego zadania publicznego
6. Przebieg imprezy oraz zainteresowanie przebiegiem Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych w pełni uzasadnia kontynuowanie realizacji jako zadania publicznego i wspieranego środkami finansowymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

W imieniu Zarządu Fundacji Military Park
Stanisław Tołwiński
20.09.2016 r

Graj w swoje ulubione gry o każdej porze dnia - Ice Casino