Dzień Pamięci ... 2015... po raz 15-sty!


W ramach obchodów "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II"  w godzinach popołudniowych dnia 9 października  odbyła się pierwsza część zaplanowanych uroczystości w Stoczku Klasztornym. Stanowiło to przemyślane organizacyjnie nawiązanie do ostatniego dnia przymusowego pobytu Prymasa Tysiąclecia, w asyście Służby Bezpieczeństwa, podczas internowania  Stefana Kardynała Wyszyńskiego - osadzonego w Stoczku Klasztornym. Imponującą sprawą tych uroczystości w Sanktuarium Matki Pokoju (w Stoczku Klasztornym) była niezwykła ilość uczestniczącej młodzieży. To przecież głównie do nich powinna trafić wiedza o Wybitnych Polakach i ich przesłaniu dla Polski. To ich wzorce osobowe i intelektualne powinny znajdować zrozumienie, fascynację oraz naśladownictwo na całe życie.

Drugi dzień obchodów "Dni Pamięci..." nawiązujący do wydarzeń z dnia 6 października 1954 roku, przebiegł zgodnie z zaplanowanym programem na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, przy obeliskach poświęconych Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu oraz Ojcu Św. Janowi Pawłowi II - jako największemu lotniczemu pielgrzymowi świata.

Na dalszą część uroczystości zgromadzonych przy obeliskach  zaproszono do hangaru lotniczego gdzie odbyła się Polowa Msza Święta celebrowana przez wielu duchownych pod przewodnictwem Arcybiskupa Edmunda Piszcza i Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Specjalna dekoracja, poczty sztandarowe  i atmosfera uroczystej Mszy Świętej w muzycznej oprawie chóru z Kościoła Św. Katarzyny oraz orkiestry wojskowej z Giżycka, powoduje szczególne - niezapomniane przeżycia dla jej uczestników.

A po zakończeniu Mszy Św. Arcybiskup Edmund Piszcz pobłogosławił jadło (czyli specjalny chleb i bigos) przygotowane na wspólny poczęstunek z wojskowej kuchni, umilany akcentami muzycznymi Orkiestry Wojskowej z Giżycka.

Jako współorganizatorzy jubileuszowych uroczystości, dziękujemy wszystkim przybyłym na obchody Dnia Pamięci ... ale również i tym dzięki których wsparciu mogliśmy jak najlepiej wywiązać się z obowiązków organizatora.

2015.10.12