Apel Pamięci 17 września 39 roku


Po konsultacji z Ryszardem Niedziółką - Starostą Kętrzyńskim ustalono, ze inauguracją Mazurskich Manewrów Techniczno - Obronnych rozpocznie się uroczystym "Apel Pamięci 17 września 39 roku" - jako powiatowe uroczystości.

Ten okolicznościowy - uroczysty Apel odbędzie się z udziałem Kompanii Honorowej z 15 GBZ, licznych Pocztów Sztandarowych i Orkiestry Wojskowej z Giżycka. Ten Apel ... jest formą kultywowania w pamięci Polaków o zdarzeniach mających znaczenie dla historii naszego narodu.

Własnie w dniu 17.09.2016 r. organizujemy powiatowe uroczystości poświęcone upamiętnieniu wrogiego w dniu 17 września 1939 roku przekroczenia wschodniej granicy Polski przez armię czerwoną ZSRR.

Pomijana przez lata w polskiej historii data tej sowieckiej agresji dziś wymaga naszego wspólnego wysiłku i troski na rzecz utrwalania w społeczeństwie a szczególnie w środowisku młodego pokolenia rzetelności zdarzeń z kampanii wrześniowej rozpoczynającej drugą wojnę światową oraz kilkuletnie dramatyczne zniewolenie Polaków przez okupantów naszego kraju, w kraju i wywiezionych do niemieckich obozów koncentracyjnych jak i sowieckich łagrów na Syberii.

Scenariusz Apelu Pamięci ... - obrazuje jego przewidywany przebieg

Zapraszamy wszystkich którzy chcieliby oddać hołd bohaterom 39 roku zaangażowanym w obronę granic Polski!!!

30.08.2016 r.