A więc mamy Nowy Rok ... 2014!!!


Z tej okazji przesyłamy dla wszystkich przyjaciół Fundacji "Military Park", Aeroklubu Krainy Jezior i mazurskich pokazów lotniczych znanych pod nazwą "Mazury AirShow", zaangażowanych w realizację wieloletniej akcji "Lotniczych Mazur", samych pozytywno – optymistycznych życzeń a wśród nich, by ten 2014 rok spełnił różne oczekiwania, dał satysfakcje osobistą i rodzinną, mnóstwo odporności w pokonywaniu niespodziewanych trudności i wszelkiej pomyślności każdego dnia oraz by zdrówko … zawsze, zawsze..., dopisywało. Niech będzie pełen sukcesów, zawsze właściwych wyborów i dostatku na miarę indywidualnych i rodzinnych potrzeb.

A tak odnosząc się do spraw, które otaczają intencje statutowo-programowe Aeroklubu Krainy Jezior , z perspektywy już zakończonego 2013 roku, proszę o wybaczenie poniższego zreasumowania mojego/naszego widzenia niektórych aspektów organizacyjnego funkcjonowania AKJ jak i niewątpliwych osiągnięć w minionym roku.

Co nam w tej chwili rozważań, nasuwa się jako sprawy najważniejsze, charakteryzujące obraz aktywności statutowo – organizacyjnej i publicznej Aeroklubu Krainy Jezior?

A więc spróbujmy wyspecyfikować:
1. Cała działalność AKJ i największe imprezy lotnicze Mazur od lat realizujemy wyłącznie aktywem społecznym, nie zatrudniając nikogo w AKJ i nie prowadząc działalności gospodarczej. Wszystkie funkcje w AKJ, włącznie z funkcją Dyrektora AKJ (pełnioną przez Adama Dzięcioła – biznesmena z Giżycka) są/były realizowane profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem ale w pełni społecznie.
2. Aeroklub Krainy Jezior swoją działalność statutową prowadził - realizował bez wsparcia budżetowego, głównie dzięki bezpłatnemu użyczeniu lotniska i samolotów oraz istotnym materialnym wsparciu rodziny Prezesa AKJ. Ważnym atutem wzmocnienia finansów AKJ bywa zbiórka publiczna na lotnisku Wilamowo ( za zgodą Wójta Gminy Kętrzyn) realizowana szczególnie w czasie trwania najważniejszych imprez lotniczych. Mimo , że w AKJ środków finansowych jest mało, ten stan informacji z księgowości nie ograniczał inwencji Zarządu na rzecz organizacji statutowych imprez lotniczych – publicznie bardzo docenianych.
3. Zjawisko liczącego się wolontariatu(oprócz członków zrzeszonych w AKJ) wokół inicjatyw AKJ, również wymaga podkreślenia dla pełniejszego zrozumienia źródeł skuteczności, z zauważalnymi sukcesami głównie "Mazury AirShow 2013".
W ekipie naszego wolontariatu występują entuzjaści i przyjaciele z Giżycka, Węgorzewa, wielu z Warszawy oraz Ełku, Łodzi czy Lublina. Wszystkim naszym wolontariuszom (głównie przy organizacji "Mazury AirShow 2013")należą się słowa uznania za osobisty wielki wkład inwencji i włożoną pracę oraz nierzadko z udziałem własnych środków finansowych również. Najbardziej znaną medialnie postacią wśród naszych wolontariuszy jest od lat Tadeusz Sznuk, który swój potencjał wiedzy i możliwości intelektualno-głosowe dedykuje na rzecz komentowania mazurskich pokazów lotniczych.
4. Coraz bardziej zauważana publicznie i doceniana staje się inicjatywa Zarządu AKJ, zaprogramowana na lata i konsekwentnie realizowana akcja "Lotnicze Mazury" a której celem jest pokazanie pilotom w Europie możliwości lotniczych regionu i dla rozwoju regionu znaczenia lotniczej turystyki w ramach rozwijającego się General Aviation.
Zauważa się coraz częściej wymierną akceptację i wsparcie tych działań przez samorządy: Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta Giżycko i Gminy Giżycko. W niektórych inicjatywach symboliczne wsparcie otrzymywaliśmy również z samorządów: Gmin Kętrzyn, Barciany i Srokowo oraz Miasta Korsze.
5. Cykl kilkunastu imprez inicjowanych i zrealizowanych rozpoczęto 10 kwietnia "Apelem Pamięci ..." w rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem oraz zakończono wyjątkowymi uroczystościami pn. "Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II". A wśród zrealizowanych z wielką popularnością zadań należy wymienić m.in. "V Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur", "Rajd na Lotniska Czech", Rajd po Lotniskach Litwy", "XV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur" no i najważniejsze wydarzenie "Mazury AirShow 2013".
6. Powodem do satysfakcji wszystkich członków AKJ ale i licznych wolontariuszy jest/było wyróżnienie przez JURY konkursu "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur" (uwzględniając bardzo liczne głosy internautów) najważniejszą nagrodą – statuetką, w kategorii największe wydarzenie. To wyróżnienie przyjmujemy jako podziękowanie dla w pełni społecznej realizacji wielu wolontariuszy, największych cywilnych pokazów lotniczych realizowanych "non profit" , jak i dowód istotnego uznania znaczenia "Mazury AirShow" jako najbardziej rozpoznawalnego "Produktu Regionalnego".
7. Ważnym aspektem popularyzowania aktywności statutowej AKJ było informacyjne funkcjonowanie naszych portali: www.ttlot.eu , www.lotniskoketrzyn.pl , www.mazuryairshow.pl i wielkiej życzliwości mediów (dziennikarzy telewizyjnych, radiowych, prasy, portali internetowych czy fotoreporterów) dzięki którym mogliśmy skuteczniej upowszechniać nasze inicjatywy.

Więc jest się czym pochwalić, pokazując również czemu/komu zawdzięczamy możliwość tych społecznych dokonań 2013 roku. Przed nami zadania zaplanowane na 2014 rok, szerzej prezentowane w zakładce "Kalendarz Imprez" na www.lotniskoketrzyn.pl. Po analizie "Kalendarza ..." widać, że apetyt na ilość i ambicję co do realizacji wysoko stawianych zadanie maleje.

Ilość imprez, ich rodzaj i ich wysoka ocena stała się znakiem rozpoznawalnym AKJ. Wypada zapewnić naszych przyjaciół i sympatyków już przygotowywanych m.in. "Mazury AirShow 2014" , że Zarząd AKJ w tym Nowym Roku będzie nadal "trzymał wysoko poprzeczkę" w swojej działalności i zapewni wielu lotniczych wrażeń Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

No i niech się tak stanie !!!

W imieniu Zarządu AKJ
Stanisław Tołwiński

05.01.2014